"Dziś wszedł do mnie Pan i rzekł:

- Córko Moja, dopomóż Mi zbawiać dusze. Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koroneczkę, a przez to wyprosisz mu ufność w Moje miłosierdzie, gdy już jest w rozpaczy."

 [Dz., 1797]

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

(Odmawiamy na zwykłej cząstce różańca)
 
Na początku:

Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., 

Wierzę w Boga.

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,

a Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

na przebłaganie za grzechy nasze

i całego świata.

 

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata

 

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem... (3x)

  

"Dziś stoczyłam walkę z duchami ciemności o jedną duszę, jak strasznie szatan nienawidzi miłosierdzia Bożego, widzę, jak się sprzeciwia całemu temu dziełu. " [Dz., 812]

 

 

 

 

 

 

 

  ? copyright 2013 by