DZIENNICZEK


POCZYTAJ CENNY EGZEMPLARZ DLA CIEBIE

Krótka historia:

Dzienniczek został napisany przez siostrę Faustynę w Wilnie i Krakowie na polecenie Pana Jezusa.
Ten fakt został potwierdzony przez spowiedników: bł. ks. Michała Sopoćkę i o. Józefa Andrasza SJ.
Dzienniczek składa się z 6 zeszytów i powstawał między 1934 a 1938 rokiem.

Zeszyt 1: wpis 1 – 521 ( lipiec 1934)

Zeszyt 2: wpis 522 – 1000 (listopad 1934)

Zeszyt 3: wpis 1001 – 1230 (luty 1937)

Zeszyt 4: wpis 1231 – 1321 (sierpień 1937)

Zeszyt 5: wpis 1322 – 1589 (październik 1937)

Zeszyt 6: wpis 1590 – 1803 (1938)

Zeszyt 7: wpis 1804 – 1828 Moje przygotowanie do Komunii św.

Rękopis zawiera słowa Pana Jezusa, które zostały zaznaczone ołówkiem a w wydrukach książkowych widoczne są w formie tłustego druku.
Dzienniczek można przeczytać lub zakupić przez Internet – proszę kliknąć na przyciski powyżej.